• Επεξεργασία

Σχεδιασμός εκτύπωση καρών

Πέρα από  τον ηλεκτρονικό εξοπλισμό αναλαμβάνουμε να σχεδιάσουμε και να τυπώσουμε ηλεκτρονικές κάρτες για το ξενοδοχείο σας 

 

 Κάρτες που είδη σχεδιάσαμε