• Επεξεργασία

Elegance

 

  • Kλείδωμα/ξεκλείδωμα του δωματίου.
  • Eνημέρωση της ώρας. Προγραμματισμός δωματίου.
  • Ανάγνωση των προσβάσεων στο δωματίου (Ποιός και Πότε).
  • Ενημέρωση απώλεια κάρτας.
  • Λειτουργία με κάρτα proximity RFID (Standard protocol ISO 14443 communication protocol)

Επικοινωνίστε μαζί μας για αναλυτικές Τεχνικές προσδιαγραφές